top of page

גישות טיפוליות 

פסיכותראפיה התנהגותית קוגניטיבית. גישה טיפולית מרכזית כיום עם תיקוף מחקרי רחב. מתמקדת בקשרים וההשפעה ההדדית של מרכיבים שונים בחוויה שלנו: מחשבות, רגשות, גוף, קשב והתנהגות. ההבנה של איך הם פועלים, יחד עם פעולות לשינוי והגמשה שלהם, עוזרות למטופל לצאת מהאוטומט שמנהל את חייו בכיוונים מכאיבים ולא רצויים ומאפשרת בחירה בכיוונים מיטיבים עבורו. בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי יש דגש על למידה והתנסות של המטופל בבית בין הפגישות, וזאת במטרה לייצב דפוסים חדשים בתוך החיים. פעולות אופייניות בטיפול הן אתגור של פרשנויות לא אדפטיביות לסיטואציות, וחשיפה הדרגתית לדברים מהם המטופל נמנע.

ACT

גישה טיפולית שמהווה נציגה בולטת בשלב ההתפתחותי האחרון של טיפולי ה-CBT, ואחת ממגוון גישות שעושות שימוש רחב במיינדפולנס ככלי טיפולי. הטיפול ב-ACT שם במרכז את האופן בו המטופל מתייחס לחוויות פנימיות שעולות בו (מחשבות, זיכרונות, רגשות, תחושות גופניות) והאם אופן זה עוזר לו לקדם את חייו בדרכים בהן היה רוצה. השטף הבלתי פוסק של אותן חוויות פנימיות ביום יום, שהופך במיוחד למעמסה כבדה במצבים של קושי נפשי, מוביל לא פעם להתמודדות איתן שהיא כמו אל מול אויב שצריך לסלק, להימלט מפניו או להיכנע למרותו. כל זה קורה בעוד הדברים החשובים לאדם בחייו נזנחים הצידה. ACT מסייע למטופל לייצר מרחב שמפריד בינו לבין מה שמתחולל אצלו בפנים, מרחב שמאפשר בחירה בפעולות שמממשות חיים בעלי ערך.

מיינדפולנס

מגוון של פרקטיקות מדיטציה עם שימושים רבים בטיפול כמו גם בחיי היום יום. התרגול של מיינדפולנס מכוון לעמדה של התבוננות בהווה כפי שהוא מתרחש ומשתנה מרגע לרגע מבלי לשפוט אותו לטוב או לרע. בטיפול, מיינדפולנס עוזר למטופל להרחיב את היכולת שלו לפגוש אירועים פנימיים (מחשבות, זיכרונות, רגשות, תחושות גופניות) מבלי בהכרח להדבק ולהיסחף איתם או לחלופין להילחם בהם. היכולת הזו היא בסיס חשוב להתנהלות חופשייה וגמישה יותר עם העולם הפנימי כמו גם עם המציאות החיצונית.

מיינדפולנס
ACT
CBT

דינאמי

גישה טיפולית שמכוונת להתבוננות והבנה מעמיקה ומורכבת של איזורים לא מודעים של הנפש ואיך הם משפיעים על חיי המטופל. בטיפול הזרקור מכוון על הקשרים בחיי המטופל, אלה שעיצבו אותו מראשית חייו ואלה המשמעותיים בחייו כיום, כמו גם על צרכים ורגשות שנדחקים הצידה מהמודעות אך עדיין מפעילים אותו מאחורי הקלעים. בבסיס הטיפול נמצא הקשר בין המטפל למטופל שמשמש כמרחב בטוח ומכבד עבור המטופל, ושבתוכו אפשר גם לבחון דפוסי קשר שונים שמנהלים את חיי המטופל. מתוך הקשר אפשר לצאת למסע משמעותי בנפשו של המטופל במטרה לסייע לו להתמודד עם קשיים ולכוון לצמיחה.

דינאמי
bottom of page